Limbă la domiciliu,


Sensul principal cu care e folosit în cele mai diverse contexte este de "clădire destinată drept locuință". De-a lungul timpului, termenul a dobândit sensuri adiacente precum casă de cultură, casă de odihnă, Casă Regală, ba chiar limbă la domiciliu Cuvântul a intrat apoi în componența unor expresii sau locuțiuni: a face casă bună cu cinevaa da din casă, platforme forex pentru mac de casă, specialitatea casei și a dezvoltat o bogată floră derivativă: căsuță, căscioară, căsulie, casnic, căsătorie.

Anunțuri recomandate

Dicționarele au prezentat sistematic aceste evoluții. Dacă ar fi să le reiau pe toate, in extenso, aș ocupa un spațiu tipografic imens, așa încât mă limitez la a descinde în istoria cuvântului, cum, de altfel, mi-am propus să încerc în această carte. Nu-i greu de ghicit că, asemenea celor mai multe cuvinte importante din limba noastră, originea cuvântului casă este latinească.

limbă la domiciliu

Curios este doar faptul că în limba latină casa desemna o locuință mai degrabă precară, un bordei, o baracă, o colibă. O casă adevărată, construită temeinic, din piatră sau cărămidă, era cunoscută sub numele de domus. O asemenea locuință își puteau construi doar oamenii înstăriți, cei mai mulți din Roma sau din orașele importante.

Cum să scăpați de vezicule de limbă în mod natural

Populațiile paupere de la periferia imperiului, din Peninsula Iberică, din Gallia Transalpină, din vechea Dacie cucerită și chiar din zona rurală a Peninsulei Italice nu puteau visa la o asemenea locuință. Așa se explică faptul că pe-atunci nicio limbă neoromanică în formare nu l-a preluat pe domus.

Dacă avem curiozitatea să urmărim descendenții cuvântului latinesc casa în arealul romanic, constatăm că italiana, limbă la domiciliu, spaniola și româna l-au moștenit aidoma, dar l-au ignorat pe domus. Cu timpul, societatea a evoluat, iar oamenii și-au construit locuințe tot mai confortabile; termenul casă, odată instalat în limbă, s-a menținut nemodificat formal, dar a pierdut limbă la domiciliu sensului inițial de "colibă, bordei", ajungând să desemneze locuința în general.

S-a observat, desigur, că din enumerarea limbilor romanice de mai sus lipsește franceza. Nu întâmplător.

Aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Iată de ce.

limbă la domiciliu

Dintre limbile romanice, franceza a erodat cel mai puternic sistemul fonetic latin aqua, digitus, lactem au devenit eau, doigt, lait, față de rom. În latinește la casa este ad [1] casam, ceea ce în română a devenit acasă.

Surprize la Zi de nastere Bianca 16 03 2018

Redus la o singură silabă, chez seamănă cu un cuvânt de relație, își pierde semnificația concretă și devine prepoziție autentică, echivalentul românescului la: "mă duc la Pierre". Pierzându-1 așadar pe casă în ipostază de substantiv, franceza a fost nevoită să preia alt cuvânt latinesc care să desemneze aceeași realitate.

limbă la domiciliu

L-a găsit pe mansio ac. De aici până la fr.

El a limbă la domiciliu preluat mai târziu, pe cale livrescă, de toate limbile romanice. În română, rădăcina dom- se regăsește în multe neologisme ca: domiciliu, domicilia, domestic, a domestici etc.

Impunătoarea casă a episcopilor era, în latina târzie din Italia: domus episcoporum, adică limbă la domiciliu catedrală. Cuvântul s-a răspândit în formă abreviată: duomo, limbă la domiciliu unde l-au preluat apoi francezii: dosme apoi dôme. De altfel, această rădăcină o găsim în multe cuvinte și mai vechi, și mai noi din limbile europene, începând cu greaca: δόμος domoscontinuând cu limbile germanice engl.

limbă la domiciliu

Dom "catedrală" și slave cf. Cât de ușor ne putem înșela când dăm verdicte etimologice!

 Что. - Не существует алгоритма, не поддающегося взлому. - Нет, существует. Я видел его в Интернете. Мои люди несколько дней пытаются его взломать.

Dicționarele ne asigură că termenul provine din germanul Kasse V. Originea mai îndepărtată este însă tot latinească. Din latină, cuvântul a ajuns în franceză în forma caisse. Sensul acestuia s-a specializat cu timpul, ajungând să desemneze o cutie în care se păstrează valori bani, bijuterii, documente de preț. În anullimbă la domiciliu înființat la București una dintre primele instituții bancare românești: Casa de Economii și Consemnațiuni, a cărei siglă este CEC.

N-am nicio îndoială că, laaflându-ne sub puternică influență franceză, modelul de la care s-a pornit a fost Caisse d'épargne, instituție fondată la Paris în Mai e, oare, nevoie să spun că atât Limbă la domiciliu, din numele instituției franceze, cât și Casa, din sigla CEC-ului, provin din lat.

limbă la domiciliu

Interesant este de observat amănuntul că, pe la începutul secolului trecut, se recomanda grafia cassa, tocmai pentru a se pune în evidență diferențierea lexicală dintre casă de locuit și cassă de bani. Aceeași distincție grafică între masă, din lat.

Она хотела только одного - поскорее уйти. Стратмор на минуту задумался. - Не спрашивай меня, как это случилось, - сказал он, уставившись в закрытый люк.  - Но у меня такое впечатление, что мы совершенно случайно обнаружили и нейтрализовали Северную Дакоту.  - Он покачал головой, словно не веря такую удачу.

Noi am moștenit-o în forma a; o găsim în sintagme și expresii precum: "fluieră a pagubă", "miroase a ceapă", "calcă a popă" la Creangă ; prepoziția a precedă infinitivele scurte: a cânta, a lucra, iar uneori servește ca element de compunere: atotștiutor, atotputernic etc. Alte articole lingvistice.

Adăugați o linguriță de sare într-o ceașcă de apă caldă și amestecați bine. Clătiți-vă gura cu această soluție. Cât de des ar trebui să faceți acest lucru Faceți acest lucru de mai multe ori pe zi. Iaurt Iaurtul este un probiotic natural și are proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene și antioxidante 345.