Opțiunile emitentului pot fi convertite în obligațiuni


În funcţie de modul de acoperire a riscurilor: A. În funcţie de emitent: B. Obligaţiuni corporative: B. Ex: Walt Disney a emis obligaţiuni pentru care plata cuponului era condiţionată de succesul unor filme.

semnale pentru opțiuni binare 100

Producătorul transferă dreptul de proprietate asupra echipamentului unei terţe persoane care va vinde obligaţiunile investitorilor; din sumele astfel obţinute va achita echipamentele; emitentul va plăti rate de leasing, iar terţa persoană va folosi aceste sume pentru plata dobânzilor aferente împrumutului obligatar. Dacă acţiunea are un curs de 20, valoarea a 40 de acţiuni este denu se va face convertirea.

cont demo au cel mai bun binar

Dacă acţiunea are un curs de 30, valoarea a 40 de acţiuni este dese va face convertirea. În perioada în care se produc catastrofe, piaţa bursieră se prăbuşeşte; întrucât aceste titluri produc venituri tocmai în acest moment, au rolul de a evita prăbuşirea pieţei bursiere. Ex: Electrolux a emis obligaţiuni al căror cupon se plătea dacă în Japonia avea loc un cutremur.

Ex: Mexicul a emis obligaţiuni pe 20 de ani al căror cupon era legat de preţul petrolului.

opțiuni binare indicator 60 sec

Titluri de stat: Instrumentele emise de autorităţile publice pentru acoperirea decalajului temporar între venituri şi cheltuieli goluri de trezorerie sau pentru realizarea de obiective de investiţii. În funcţie de termenul pentru care se emit: B. Obligaţiuni emise de colectivităţile locale: B.

Obligaţiuni municipale generale: garantate cu toate veniturile autorităţii locale emitente; emise mai ales pentru acoperirea decalajului între venituri şi cheltuieli B. Obligaţiuni municipale cu venit: plătite dintr-un venit bine specificat; emise mai ales pentru realizarea de obiective de investiţii.

opțiuni binare ipad

Pe termen scurt: - note anticipative de impozite: emise pentru finanţarea unor cheltuieli locale, înainte de colectarea impozitelor; - note anticipative de venit: pentru rambursare se vor folosi anumite venituri locale; opțiunile emitentului pot fi convertite în obligațiuni note anticipative de obligaţiuni: finanţarea se va face dintr-o emisiune ulterioară de obligaţiuni.

Bibliografie: Anghelache G. Kane, and A.

cum să faci bani legal pe internet fără investiții